Onze sport- en themakampen

De kleuters werken rond inspirerende weekthema’s gecombineerd met een gezond stuk sport en spel.
Kinderen tot 14 jaar kunnen hun keuze maken uit het gevarieerd weekaanbod.

Herfstvakantie 2021

KLEUTERS VANAF 3 JAAR
1STE LEERJAAR TOT EN MET 14 JAAR

Paas- en zomervakantie 2022

Kleuters vanaf 3 jaar
1ste leerjaar tot en met 14 jaar