Onze sport- en themakampen

De kleuters werken rond inspirerende weekthema’s gecombineerd met een gezond stuk sport en spel.
Kinderen tot 14 jaar kunnen hun keuze maken uit het gevarieerd weekaanbod.

Kleuters vanaf 3 jaar

1ste leerjaar tot en met 14 jaar