Privacyverklaring sport – en themakampen vzw Sportival

Sportival vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy  te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of GDPR van 25 mei 2018, Verordening EU 2016/679).

Als Sportival vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sportival vzw

Zandstraat 8 8020  Oostkamp secretariaat@sportival.be

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sportival vzw  verzamelt persoonsgegevens via e-mail en via online formulieren op onze website.

Deze gegevens worden gebruikt om:

  • te kunnen inschrijven en deelnemen   aan de  sport – en themakampen van Sportival vzw.
  • Verwittigen van inschrijving en meedelen van extra informatie.
  • te informeren over onze activiteiten en producten via nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken: 

Persoonlijke identiteitsgegevens           : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

Persoonlijke kenmerken                           : geslacht, geboortedatum en medische problemen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Beeldmateriaal

Gedurende de kampweek  wordt er soms beeldmateriaal genomen  van activiteiten, slotshow.

Deze foto’s en video’s kunnen op de flyer, website of facebookaccounts worden geplaatst. Indien u niet wil dat uw gegevens en / of beeldmateriaal  worden verwerkt voor interne direct marketing, volstaat het u ons dit mee te delen.

 

 

Verstrekking aan derde verwerkers.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde verwerker voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

het verzorgen van IT-platform om te kunnen inschrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers dan degene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken – via een contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden – om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 

Bewaartermijn

Sportival vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en maximaal 10 jaar, voor het realiseren van het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Beveiliging van de gegevens.

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Zo hebben we de volgende technische en organisatorische  maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens sportival vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers en partners  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers en partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

 

Rechten omtrent jouw gegevens.

U hebt recht op inzage en kopie van de gegevens die op u betrekking hebben.   

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.  Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is of niet. 

U hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking stop te zetten. 

Zo hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). 

Ook hebt u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.    

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.   

 

 

Wijziging privacy verklaring.

Sportival  vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

 

 

Ingesloten inhoud van andere websites.

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

 


Deze website gebruikt verschillende soorten cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Strikt noodzakelijke cookies

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen zich over de website te verplaatsen of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd.

Functionaliteitscookies

Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door uw voorkeuren op te slaan. U kunt bijvoorbeeld uw profiel op de homepage instellen.

Prestatiecookies

Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. We gebruiken Google Analytics, een populaire webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons dingen over hun gedrag in het algemeen – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het gemiddelde aantal pagina’s dat een gebruiker bekijkt.

Third party cookies

Ter ondersteuning van onze communicatie embedden we de inhoud van social media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maken we gebruik van deelmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies van deze websites presenteren en we hebben geen controle over deze. U dient de relevante website van een derde partij te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


Afmelden voor cookies?

Er zijn een aantal opties beschikbaar om de opslag van cookies te vermijden.
Bezoek de websites van de verschillende browsers om te zien hoe u de opslag van cookies kunt blokkeren.

Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Houd er rekening mee dat als u besluit al uw cookies te verwijderen, u waarschijnlijk al uw gebruikersnamen en wachtwoorden opnieuw moet invoeren op alle websites die u bezoekt, waar u voorheen niet eens aan hoefde te denken. Zoals eerder vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wilt u meer weten over cookies, bezoek dan de website www.allaboutcookies.org. Deze website biedt meer informatie over cookies, het geeft ook aan hoe u eventuele cookies die u tegenkomt kunt verwijderen en het laat zien hoe u die vertrouwde websites kunt toestaan ​​hun cookies op uw computer op te slaan.